Jourlista höst

Råbäcksstugan

Jourlista hösten 2024

Vecka

Namn

Telefon

34

 Lars Broström

 073-668 2173

35

 Lars Broström

 073-668 2173

36

 Bo Hävert

 070-344 2383

37

 Bo Hävert

 070-344 2383

38

 Göran Larsson

 076-323 3717

39

 Larseric Larsson/Håkan Beijar

 072-722 2911/070-669 7679

40

 Larseric Larsson/Håkan Beijar

 072-722 2911/070-669 7679

41

 Niclas Luthman

 070-023 0327

42

 Niclas Luthman

 070-023 0327

43

 Hans Blomqvist

 070-682 11 49

44

 Hans Blomqvist

 070-682 11 49

45

 Lars Jacobsson 

 070-416 2819

46

 Lars Jacobsson 

 070-416 2819

47

 Patrik Nylén

 076-788 0541

48

 Patrik Nylén

 076-788 0541

49

 Tomas Svennberg

 070-584 7947

50

 Tomas Svennberg

 070-584 7947

51

 Lars Broström

 073-668 2173

52

 Lars Broström

 073-668 2173

Reserv: Den som inte kan ta sitt pass ansvarar för att någon annan hoppar in.

OBS!
Dörrarna till omklädningsrummen är försedda med tid-/kodlås och sparbössorna är borttagna vilket innebär väsentligt mindre arbete för jourhavande.
Innan du går på ditt jourpass, förvissa dig om att du kan koden till låset.
Nyheter markeras med kursiv stil nedan.

Avgift för dusch och bastubad är 10 kr. Betalning endast möjlig med Swish. Gratis för klubbmedlemmar.

Öppettider:
Tisdagar och torsdagar 10.00 – 20.00 
Lördagar och söndagar 10.00 – 14.00
OBS! Öppning och låsning av dörrar sker automatiskt. Klubbmedlemmar har även möjlighet att utnyttja lokalerna utanför de ordinarie öppettiderna.

Checklista:
- Låt ytterlamporna lysa om nätterna.
- Sopa och våttorka golven en gång i veckan.
- Töm papperskorgar och fyll på toalettpapper, pappershanddukar, tvål och muggar.
- Anmäl fel och brister till stugvärden. 

Larmet:
Larmet är avaktiverat!

Tack för ditt engagemang som jourhavande för Råbäcksstugan!

Niclas Luthman/Stugvärd