Kommittéerna

Kommittéernas sammansättning verksamhetsåret 2023: 

 Spårkommittén

 Lars Jacobsson (sammankallande), Hans-Olov Olsson, Johan Lövgren, Urban Ljungberg, Jan Byfeldt

 Informationskommittén

 Tomas Svennberg (sammankallande),  Annelie  Blomqvist, Bo Hävert, Lars  Broström

 Kartkommittén

 Bo Hävert (sammankallande), Rolf  Larsson, Tore  Martinsson, Lars Broström, Lars Jacobsson

 Ungdomskommittén

 Annika Ljungberg (sammankallande),  Annelie  Blomqvist, Jessica Blomqvist, Tomas Svennberg

 Preokommittén

 Vilande tills vidare

 Stugkommittén

 Lars Broström (sammankallande)

 SkidO

 Styrelsen

 Träning och tävling

 Styrelsen