Styrelsen

 Styrelsens sammansättning verksamhetsåret 2024:

 Ordförande

 Lars Jacobsson

lars.r.jacobsson@telia.com

 Vice ordförande

 Annika Ljungberg

annika.ljungberg.dok@gmail.com

 Kassör

 Anna-Lena Jacobsson

kassor.dok@gmail.com

 Sekreterare

 Lars Broström

brol.bruket@telia.com

 Vice sekreterare

 Annelie Blomqvist

annelie.blomqvist.dok@gmail.com

 Ledamot

 Patrik Nylén

patrik.nylen@esab.se

Ledamot

Urban Ljungberg

urban.ljungberg@gmail.com

 Suppleant

 Tomas Svennberg

tomas.svennberg1@gmail.com

 Suppleant

 Niclas Luthman

niclas@ekbacka.nu

 Om du vill läsa styrelse- och årsmötesprotokoll måste du vara inloggad. Protokollen ligger under Arkiv.