Styrelsen

 Styrelsens sammansättning verksamhetsåret 2022:

 Ordförande

 Niclas Luthman

 niclas@ekbacka.nu

 Vice ordförande

 Annika Ljungberg

 annika.ljungberg.dok@gmail.com

 Kassör

 Anna-Lena Jacobsson

 kassor.dok@gmail.com

 Sekreterare

 Lars Broström

 brol.bruket@telia.com

 Vice sekreterare

 Patrik Nylén

 patrik.nylen@esab.se

 Ledamot

 Lars Jacobsson

 lars.r.jacobsson@telia.com

 Ledamot

 Amanda Nylén

 mandis9911@hotmail.com

 Suppleant

 Annelie Blomqvist

 annelie.blomqvist.dok@gmail.com

 Suppleant

 Tomas Svennberg

 tomas.svennberg@bredband.net

 Suppleant

 Karin Rosén-André

 

 Om du vill läsa styrelse- och årsmötesprotokoll måste du logga in som medlem. Protokollen ligger under Arkiv.