Protokoll

Du måste vara inloggad för att kunna ta del av protokollen.

 

Du som är inloggad väljer i vänstermenyn om du vill läsa protokoll från styrelsemöten eller årsmöten. Målsättningen är att protokollet ska ligga ute på hemsidan senast 3 dagar efter mötet.