Jourlista Råbäcksstugan hösten 2023

2023-08-04 i Allmänt

Ännu har ingen överenskommelse kommit till stånd med kommunen angående skötseln av Råbäcksstugan varför öppethållandet fortsätter som vanligt till dess att ett nytt avtal mellan Degerfors OK och kommunen har upprättats. Jourlistan för höstsäsongen 2023 hittar du under Klubben/Råbäcks Fritidsanläggning/Jourlista höst.

https://degerforsok.klubbenonline.se/klubben/rabacks-fritidsanlaggning/jourlista-host