Veckans bana

Formatet på veckans bana är 3 banor med skiftande längd och svårighetsgrad. Kontrollerna är markerade med stor skärm på svajmast. På svajmasten sitter även kontrollkoden. Banorna ligger ute 2 veckor på Livelox.